ZDRAVSTVO U SRBIJI

Srbija po bruto domađem proizvodu izdvaja 10,38%, što je i prosek za EU. Drugo lice ovog ogledala je što Srbija ima mali bruto dohodak, pa su i izdvajanja za zdravstvo na niskom nivou. Merodavnije je poređenje troškova po glavi stanovnika. Po ovom kriterijumu Srbija izdvaja oko 1.200 dolara po glavi stanovnika.  Toliko izdvajaju Crna Gora i Makedonija. Ovo je gotovo dva puta manje nego u Hrvatskoj i skoro tri puta niže od proseka u Evropi.

Po resursima,Srbija  na 100.000 stanovnika ima 308 lekara opšte prakse. U Evropi je ovaj broj 360 lekara.  U nekim zemljama Evrope poput  Austrije i Holandije broj lekara opšte prakse u odnosu na 100.000 stanovnika kreće se preko  400.

Nešto ispod evropskog proseka je i raspoloživa oprema, broj skenera, mamografa. Po broju bolničkih kreveta smo na evropskom proseku.  

O pacijentima u Srbiji brine znatno manje pratećeg osoblja, medicinskih sestara i tehničara. Na 100.000 stanovnika angažovano ih je 628, prosek EU je gotovo dvostruko veći: 1.199, a u Holandiji, čiji se zdravstveni sistem smatra jednim od najuspešnijih, čak 1.441, što ukazuje da je bolnička nega u Srbiji dosta ispod kvaliteta u odnosu na razvijene evropske zemlje.

Životni vek stanovništva je jedan od bitnih parametara zdravstvenog sistema. U Srbiji je sveobuhvatno istraživanje na ovu temu rađeno 2016. Po ovim rezultatima životni vek građana je u proseku od 75,5 godina, ili 78 za žene a 73 za muškarce. Prosek EU je za 5,5 godina viši.

Veliki nedostatak zdravstvenog sistema  u Srbiji je nedostatak preventive. U preventivno zdravstvo se ne ulaže ili veoma malo. Glavni razlog je nedostatak sredstava.

Drugi stub zdravstvene zaštite u Srbiji je privatni zdravstveni sektor. Privatni zdravstveni sektor nije integrisan u državni sistem zdravstvene zaštite (osim za operaciju katarakte  i za vantelesnu oplodnju) i on deluje paralelno.

Privatni zdravstveni sektor je oblast u koju se intezivno investira. Za tri decenije investirano je oko 3,5 milijarde evra.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *