ZDRAVSTVO U SRBIJI

Srbija po bruto domađem proizvodu izdvaja 10,38%, što je i prosek za EU. Drugo lice ovog…

Nova klinika u Beogradu

Nova poliklinika u Beogradu počela je sa radom i ona je označila početak…