SVETSKA TURISTIČKA PRIVREDA U STALNOM JE PORASTU

Po definiciji Svetske turističke organizacije (deo Ujedinjenih nacija), turista je osoba koja putuje najmanje osamdeset kilometara…

Turizam kao izvor bogatstva

Na konferenciji održanoj u Beogradu, bilo je reči o turizmu kao o održivom modelu…