Izgradnja fabrike u Smederevu

Izdgradnja nove fabrike u Smederevu koja se gradi sa konzorcijumom domaćih firmi…